CONTACTE

CAT// El meu mitjà de comunicació preferit és el correu-e, que consulte diàriament.

ESP// Mi medio de comunicación preferido es el correo-e, que consulto diariamente.

nelovilar@gmail.com